pensioenakkoord

2 december 2019

De AOW-leeftijd stijgt minder snel door het Pensioenakkoord

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan voorheen. Tot en met 2021 blijft de AOW-leeftijd […]